www.elbh.com
www.penny-gondek.pl o firmie oferta referencje kontakt
ODPYLANIE
 • odciągi miejscowe
 • instalacje centralne
 • wentylatory
 • filtry
 • cyklony
 • systemy rur
 • stoły szlifierskie


 • LAKIERNIE
 • ściany lakiernicze
 • wentylatory ex
 • nagrzewnice
 • filtry węglowe


 • KOTŁOWNIE
 • kotły
 • silosy
 • wygarniacze
 • przenośniki
 • rębaki
 • KOTŁOWNIE

  Bezobsługowy kocioł do spalania odpadów drzewnych suchych i wilgotnych, sterowany mikroprocesorem. Urządzenie pracuje automatycznie. Wymaga jedynie wystarczającej ilości paliwa w silosie, lub zasobniku kotła. W przypadku jego braku nastąpi automatyczne wyłączenie kotła. Kocioł wyłącza się również w przypadku: spadku ciśnienia w obiegu grzewczym, uszkodzeniu kotła, pracy z parametrami mocy niezgodnymi z zadanymi. Kocioł spala odpady do wilgotności ok. 40%.  Nasza oferta obejmuje kompletne wyposażenie kotłowni: opróżnianie silosu przy pomocy wygarniacza dobranego do rodzaju i ilości wykorzystywanego paliwa, lub uzupełnianie zasobnika kotła; transporter ślimakowy - zapewnia wymaganą ilość paliwa w komorze spalania; pełna automatyka kotła - zawiera zabezpieczenia i czujniki przeciwpożarowe: elektryczne, mechaniczne i termostatyczne (takie jak przeciw wybuchowi w kotle, przeciw cofnięciu płomienia do silosu lub zasobnika); dolna część kotła - palenisko wymurowane szamotem z wentylatorem powietrza pierwotnego (wszystko dobrze izolowane); górna część kotła - wymiennik - atestowane ciśnieniowe naczynie, które nie ma bezpośredniego kontaktu z płomieniem, co wpływa na znaczące wydłużenie jego żywotności; wentylator ciągowy; cyklonowy odpopielacz spalin; przewód odprowadzający spaliny; elektroniczne wyposażenie kotła - panel sterujący z mikroprocesorem i systemem sterującym; izolowany, nierdzewny komin w osłonie aluminiowej + montaż + uruchomienie + szkolenie obsługi.